Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Засульська громада» (код ЄДРПОУ: 13955798) був реорганізований і увійшов до складу Лубенської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Засульська сільська рада - об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Лубенської громади

Проекти регуляторних актів №-- «Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»

Кількість переглядів: 783
Скликання: VII скликання
Сесія: -
Тип документу: Проекти регуляторних актів
Дата: 12.03.2020
Номер документу: --
Назва документу: Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Прикріплені файли:
  1. Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (1.07 МБ)

 

ЗАСУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРГОВА  ________ ____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                

від __ __________ 2019 року

 

Про затвердження Порядку використання коштів

місцевого бюджету, що надходять у порядку

відшкодування втрат сільськогосподарського

та лісогосподарського виробництва

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 691, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України та з метою залучення коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевого бюджету, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Порядок)(додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг сільської ради та на комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та регуляторної політики сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Бондаренко

 

  1.  

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення __ сесії Засульської сільської ради 7 скликання

від «__» ________ 2019 року

 

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Порядок), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про охорону земель» та спільного наказу Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів України N 58/136 від 27.02.2002 «Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2002 за N 411/6699.

2. Порядок визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, контролю  за їх використанням та звітністю.

 

ІІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Джерела та порядок надходження коштів:

2.1.На спеціальний рахунок бюджету Засульської сільської ради зараховуються кошти відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і  лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням (викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, у тому числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, які підлягають відшкодуванню, надходять у розмірі 60 відсотків від загального обсягу до спеціального фонду сільського бюджету. 

2.2.Відшкодуванням втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,  спричинених  вилученням  сільськогосподарських  та  лісових угідь, для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, проводиться юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання, згідно із визначеними та затвердженими планами.

2.3. Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» (із змінами та доповненнями) обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню розраховуються суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом України «Про землеустрій».
2.4. Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, здійснюють Держгеокадастр та його територіальні органи.

2.5.Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, яка перераховується до спеціального фонду сільського бюджету, визначається законодавством і становить відповідно до ст.691 Бюджетного Кодексу України 60 відсотків.

 Напрями використання коштів:

2.6. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення  і відповідно до статті 209 Земельного кодексу України використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення  нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної і комунальної власності.

2.7.Використання цих коштів на інші цілі не зазначені у даному Порядку не допускаються.

2.8.Усі роботи проводяться лише на основі проектно-кошторисної документації, її вартість входить до складу робіт, що фінансуються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.9.Підставою для здійснення платежів із рахунку розпорядника бюджетних коштів на одержувачів коштів є робочий проект, платіжні доручення, наявність договорів (господарства з розпорядником коштів та господарства з Підрядником по виконанню робіт), підтверджувальні документи, одним із яких є акти приймання-передачі виконаних робіт.

2.10.Кошти перераховуються Підряднику, згідно з обсягами виконаних робіт вказаних у договорі, які підтверджені актами на виконані роботи.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ

ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

3.1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва здійснюється Засульською сільською радою.

 3.2. На підставі висновків комісій, сесія сільської ради приймає рішення щодо напрямків спрямування розпорядником коштів, які надходять до місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

3.3. Внесення змін до Переліку заходів  або додатковий перелік за рахунок перевиконання надходжень до спеціального фонду подається та затверджується у тому ж порядку, що і початковий Перелік. 

 

IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

4.1. Видатки місцевого бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів.

4.2. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 2.5 розділу ІІ цього Порядку, що виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

V.  ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.

5.1.Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням  коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

5.2..Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спецрахунку місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою  України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                        О.Г.Іванова

 

 

 


« повернутися до всіх документів


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано